راه‌اندازی آزمون‌های تمام الکترونیک در آموزش و پرورش

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش به مسئله آزمون‌های شبه نهایی نیز اشاره نمود و گفت: برگزاری آزمون‌های شبه نهایی تا زمانی که چارچوب مشخصی بر اساس اهداف کتب درسی طراحی نشده است، در استان‌ها برگزار نخواهد شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4152583/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4

زارعی با اشاره به مسئله تامین امنیت برگزاری آزمون‌های نهایی، گفت: در راستای تامین امنیت آزمون‌ها، با پیگیری وزارت کشور، تاکید شده است با مدیریت شورای تامین‌های استانی و شهرستانی این مسئله مهم مدیریت و حراست گردد.

محسن زارعی افزود: این مصوبه شامل ۹ بند از جمله تقویت ساختار و نیروی انسانی مرکز ارزشیابی و همچنین ادارات سنجش استانی و همچنین تعیین ردیف بودجه مستقل برای برگزاری آزمون‌ها است.

مراکز آزمون استاندارد به منظور برگزاری آزمون‌های تمام الکترونیک راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در چهارمین جلسه ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش، گفت: پیگیری مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با حمایت از برگزاری آزمون‌های نهایی موضوع اصلی ستاد عالی آزمون‌ها در این جلسه بود.

* راه‌اندازی آزمون‌های تمام الکترونیک در آموزش و پرورش

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش گفت: مقرر شده تا سال ۱۴۰۷ مراکز آزمون استاندارد به منظور برگزاری آزمون‌های تمام الکترونیک راه‌اندازی شوند.

وی با اشاره به فرآیند‌های آزمون‌های نهایی، اظهار داشت: در حال حاضر بخش‌هایی از فرآیند برگزاری آزمون‌های نهایی به صورت الکترونیک انجام می‌گردد.

وی با اشاره به تامین تجهیزات، تصریح نمود: تامین زیرساخت‌ها و تجهیزات نیز با ابلاغ اعتباری به استان‌ها دنبال می‌گردد.

  فرآیند ثبت نام و ضوابط آزمون تخصصی کارگزاران گمرکی اعلام شد