راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد پیوسته در دانشگاه علم‌وصنعت

بر این اساس دانش‌آموزان مستعد و علاقمند می توانند تا با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سازمان سنجش نسبت به جزییات رشته‌های مربوطه اطلاع حاصل کنند.

به گزارش ایسنا، دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام کرد که در نظر دارد برای نخستین بار در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اقدام به راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد پیوسته کرده و از طریق آزمون سراسری کارشناسی و از بین داوطلبان ممتاز با رتبه زیر ۱۰۰۰ آزمون سراسری کارشناسی در سه گرایش کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی پزشکی – گرایش بیوالکتریک، کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی مکانیک – گرایش طراحی جامدات وکارشناسی ارشد پیوسته مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی اقدام به پذیرش دانشجوی مقطع ارشد پیوسته کند.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060906282/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA

دوره کارشناسی ارشد پیوسته برای نخستین بار در دانشگاه علم و صنعت در سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۳ راه‌اندازی می‌شود.