راه‌اندازی ۳ رشته جدید در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی

بر این اساس، ضرورت برنامه آموزشی رشته‌های «رشد و پرورش در اوان کودکی»، «روانشناسی بالینی کودک و نوجوان» در مقطع دکتری تخصصی و رشته «مددکاری اجتماعی سالمندی» در مقطع کارشناسی‌ارشد در جلسه شورای «معین» شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی مورد بررسی قرار گرفت. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042415113/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B3-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

به گزارش ایسنا، بر اساس تصمیمات دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای «معین» شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی، ضرورت برنامه آموزشی رشته‌های «رشد و پرورش در اوان کودکی»، «روانشناسی بالینی کودک و نوجوان» و «مددکاری اجتماعی سالمندی» مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این جلسه، این رشته‌ها در مقاطع تحصیلی دکتری تخصصی Ph.D و کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ایجاد می‌شوند. 

دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش علوم‌پزشکی درباره ایجاد ۳ رشته جدید در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی تصمیم‌گیری کرد.

  امسال وضع بهتری در زیرساخت‌های مواکب اربعین داریم