رتبه‌بندی ۱۱۵ دانشگاه و مؤسسه آموزشی دولتی و ۱۷ دانشگاه غیردولتی کشور توسط ISC

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) از رتبه‌بندی ۱۱۵ دانشگاه و مؤسسه آموزشی دولتی و ۱۷ دانشگاه غیر دولتی کشور توسط این مؤسسه خبر داد.

۱- اطلاعات پژوهشی بر مبنای پایگاه های ملی و بین المللی که استخراج و پایش آن بر عهده مدیریت رتبه بندی و تحلیل استنادی موسسه ISC می باشد، ۲- خوداظهاری دانشگاه ها که از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی توسط رابطین در دانشگاه ها به دست می­آید، ۳- و نیز برخی اطلاعات آموزشی که از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان های زیر مجموعه در اختیار گروه رتبه بندی قرار داده می شود.

رتبه‌بندی ۱۱۵ دانشگاه و مؤسسه آموزشی دولتی و ۱۷ دانشگاه غیر دولتی کشور توسط ISC

به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، فاضل‌زاده ادامه داد: اطلاعات مورد نیاز به منظور رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از سه طریق جمع آوری شده است:

رتبه‌بندی ۱۱۵ دانشگاه و مؤسسه آموزشی دولتی و ۱۷ دانشگاه غیر دولتی کشور توسط ISC

دکتر فاضل زاده گفت: در این رتبه بندی، معیارهای کلی در ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در ۶ حوزه آموزش (با وزن ۳۰ درصد)، پژوهش (با وزن ۲۵ درصد)، فنآوری و نوآوری (با وزن ۲۰ درصد)، بین­المللی سازی (با وزن ۱۰ درصد)، اثرگذاری اقتصادی (با وزن ۱۰ درصد) و خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیلات (با وزن ۵ درصد) می باشد که نسبت به سال­های گذشته تغییری نداشته است.

رتبه ۷۱ دانشگاه جامع حاضر در رتبه‌بندی در جدول ۳ و رتبه ۲۵ دانشگاه صنعتی کشور در جدول ۴ و رتبه دانشگاه‌های کشاورزی، هنر، زیرنظام و دانشگاه های دستگاه های اجرایی در جداول ۵ تا ۸، رتبه دانشگاه‌های کشور به صورت درهمکرد در جدول ۹ در این لینک نشان داده شده است. همچنین دانشگاه‌های غیردولتی کشور برای اولین بار در نظام رتبه بندی ملی ISC مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج رتبه‌بندی این دسته از دانشگاه‌ها در جدول ۱۰ در همین لینک نشان داده شده است.

  ظرفیت پذیرش کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد/بخش زیادی از ظرفیت دانشگاه‌ها خالی خواهد ماند

آمار حضور دانشگاه­‌ها براساس طبقه بندی دانشگاه‌ها به شرح جدول ۲ است:

وی افزود: هر کدام از این معیارهای اصلی، به تعدادی شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم می­شوند که عملکرد دانشگاه در هر یک از آنها به صورت جداگانه ارزیابی می­شود. در جدول ۱ معیارهای اصلی نشان داده شده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402100301743/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DB%B1%DB%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

به گزارش ایسنا، سید احمد فاضل زاده گفت: رتبه بندی و ارزیابی ۱۱۵ دانشگاه دولتی و ۱۷ دانشگاه غیردولتی کشور توسط گروه رتبه بندی ISC انجام گرفت. نتایج این ارزیابی در جلسه ۹۷۰ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز یکشنبه به تاریخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۲ تأیید گردید.

وی گفت: در رتبه بندی سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰، مجموعا تعداد ۱۱۵ دانشگاه دولتی و ۱۷ دانشگاه غیردولتی حضور دارند که اطلاعات آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و براساس ماهیت، هر یک طبقه بندی شده و مورد رتبه بندی قرار گرفته اند. تفاوت این طبقه بندی با رتبه بندی سال های پیش در این است که دانشگاه های وابسته به دستگاه­های اجرایی در یک دسته بندی جدا قرار گرفته اند. همچنین در رتبه بندی درهمکرد دانشگاه ها  دانشگاه های جامع، صنعتی، کشاورزی، هنر و دانشگاه های اجرایی لحاظ گردیده است..