رویای فوتبالی ژاپنی ها؛ از کاکرو و سوباسا تا صدرنشینی در آسیا


کارشناسان معتقدند یکی از علل رشد فوتبال ژاپن در 30 سال اخیر توجه جدی به تیم های پایه در رده کودکان و نوجوانان و تولید پویانمایی فوتبالیست ها بوده است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3982268/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7

  عناوین روزنامه‌های جهان؛ ناتو: اوکراین تسلیحات سنگین غربی را دریافت خواهد کرد