رییس جمهور کره جنوبی: صلح با پیونگ یانگ از طریق نمایش قدرت بدست می‌آید نه حسن نیت


تهران-ایرنا- یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی روز چهارشنبه در کاخ سفید گفت که صلح با کره شمالی نه با حسن نیت بلکه از طریق نمایش قدرت و زور بدست خواهد آمد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093903/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85093903/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA
  چرا واشنگتن نمی تواند ظهور آسیا را به عنوان یک مرکز قدرت جهانی باور کند؟