زبان خارجی برای دانش آموزان اجباری و نوع زبان، اختیاری است

محمود امانی طهرانی افزود: انتخاب یک زبان، اجباری است، اما انتخاب نوع زبان، اختیاری است. نوع زبان‌ها طبق مصوبه می‌تواند تغییر کند و تابع تقاضا‌ها باشد. اکنون تقاضا‌ها برای زبان‌های خارجی انتخابی، افزایش پیدا کرده و بر این اساس علاوه بر زبان‌های انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، روسی و اسپانیایی که قبلاً بود، زبان‌های عربی و چینی هم اضافه شده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان می‌توانند یکی از زبان‌های انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، روسی، اسپانیایی و چینی را برای یادگیری انتخاب کنند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش یادآور شد: مقدار زمان اختصاص داده شده به آموزش زبان انگلیسی تکاپوی نیاز آموزش را نمی‌دهد. یکی از روش‌ها استفاده از دوره‌های فشرده با مناسب سازی شرایط مکانی است تا دانش آموزان وضعیت بهتری داشته باشند، بنابراین از معاونت‌های آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی و دبیرخانه شورای عالی خواسته شده تا روش‌های جدیدی برای آموزش زبان پیشنهاد کنند تا بهره‌وری آموزش زبان را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه آموزش زبان‌های خارجی می‌تواند با استفاده از روش غیرحضوری یا آموزشگاهی هم دنبال شود اضافه کرد: ممکن است معلم این زبان‌ها و متقاضیان وجود نداشته باشد، بنابراین راه حل برای ایجاد تنوع و تحقق این مصوبه این است که مدارس بر اساس سیستم‌های جدید آموزشی مانند حضوری و غیرحضوری و ترکیبی که تمرین خوبی در دوره کرونا در این حوزه انجام شد را دنبال کنند.

امانی طهرانی با بیان اینکه دانش‌آموزان ۲ زبان خارجی را همزمان نمی‌توانند انتخاب کنند افزود: آنچه پیش‌بینی شده، انتخاب یک زبان خارجی است، اما اگر دانش‌آموزی بخواهد یک زبان دیگر را هم در کنار انگلیسی، انتخاب کند امکان پذیر است.

  وعده رئیس جمهوری کره جنوبی به احیای صادرات

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3910575/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AAزبان خارجی برای دانش آموزان اجباری و نوع زبان، اختیاری استبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی آموزش و پروش در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به مصوبه این شورا مبنی بر اختیاری شدن انتخاب زبان خارجی برای دانش‌آموزان گفت: دانش‌آموزان می‌توانند یکی از زبان‌های انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، روسی، اسپانیایی و چینی را انتخاب کنند.