زمان آغاز سال تحصیلی و بازگشایی خوابگاه‌های دانشجویی مشخص شد

پذیرش در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ نیز از ساعت ۸ صبح صورت می گیرد.

همچنین به استناد اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علامه‌طباطبائی مبنی بر شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲،‌ تمام مقاطع تحصیلی از روز شنبه، یکم مهرماه ۱۴۰۲ و خوابگاه‌های دانشجویی دانشجویان همه مقاطع تحصیلی از روز جمعه، ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ بازگشایی می‌شود.

دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه علامه‌طباطبائی باید بر اساس زمان‌بندی که از سوی این دانشگاه اعلام خواهد شد، از ۲۶ تا ۲۹ شهریور ماه سال جاری نسبت به انتخاب واحد خود اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، بر این اساس به استناد مصوبات اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دستور رئیس دانشگاه علامه‌طباطبائی، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در تمام مقاطع تحصیلی از روز شنبه، یکم مهرماه ۱۴۰۲ آغاز می‌شود.

زمان آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ دانشجویان تمامی مقاطع و زمان بازگشایی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی مشخص شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052414858/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.isna.ir/news/1402052414858/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF