زمان آغاز کلاس‌های آموزشی مقاطع مختلف اعلام شد

به گزارش ایسنا، تقویم آموزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مقطع تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی(کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) اعلام شد بر این اساس انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی این دانشگاه از ۱۸ و ۱۹ و دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز از ۲۱ و ۲۲ شهریور ماه جاری آغاز می شود.

زمان آغاز کلاس‌های آموزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مقطع تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی(کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) مشخص شد.

کلاس های آموزشی دانشجویان تمامی دوره های آموزشی( کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ۲۶ شهریور ماه  آغاز خواهد شد و دانشجویان از هفته دوم و سوم تحصیلی یعنی در تاریخ های ۴، ۸ و ۹ مهر ماه می توانند نسبته به حذف و اضافه واحدهای انتخاب خود اقدام کنند.

تاریخ های ۲۸ و ۲۹ آذر سوم دی زمان حذف اضطراری دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام شده است و کلاس های آموزشی دانشجویان نیز ۱۳ دی ماه پایان می یابد و امتحانات پایان ترم دانشجویان از ۱۶ دی آغاز می شود و تا ۲۷ این ماه ادامه دارد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050100193/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

دانشجویان دور کارشناسی ۱۰ و۱۱ و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز ۷ و ۸ بهمن باید برای نیم سال دوم تحصیلی ثبت نام کنند و تاریخ های ۱۷، ۲۴ و ۲۵ بهمن نیز برای حذف اضطراری دانشجویان تعیین شده است.

در نهایت ۱۶ خرداد سال ۱۴۰۳ نیز کلاس های آموزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پایان می یابد و امتحانات دانشجویان این دانشگاه نیز از ۱۹ خرداد شروع می شود تا ۳۰ این ماه ادامه دارد.

  تصمیم جدید دانشگاه تهران برای واحدهای کارورزی دانشجویان