زمان برگزاری المپیاد دانشجویان وزارت بهداشت تغییر کرد

به گزارش ایسنا، پس از انتشار جدول آزمون‌های سال ۱۴۰۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی در اسفند ماه سال گذشته، تقویم آزمون‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بار دیگر از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی در اردیبهشت ماه منتشر شد. این تقویم بیانگر این بود که تاریخ برگزاری برخی از آزمون‌های وزارت بهداشت تغییر کرده است.

تقویم آزمون‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دومین بار دستخوش تغییرات شد و بر اساس تقویم جدید زمان برگزاری المپیاد دانشجویان وزارت بهداشت تغییر کرد.

همچنین آزمون مرحله گروهی آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی از روز سه‌شنبه ۴ مهر ماه آغاز می‌شود و در روز شنبه ۸ مهر ماه به پایان می‌رسد. در جدول منتشر شده در اردیبهشت ماه اطلاعاتی درباره آزمون مرحله گروهی ارائه نشده بود. 

برنامه دیگر آزمون‌های وزارت بهداشت همچون تقویم گذشته است.

بر اساس تقویم منتشر شده در اردیبهشت‌ماه قرار بود که مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم‌پزشکی از ۱۱ تا ۱۴ مهر ماه برگزار می‌شود اما با به‌روز رسانی این تقویم مقرر شد این مرحله از المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در روز یکشنبه ۲۶ شهریور برگزار شود. 

زمان برگزاری المپیاد دانشجویان وزارت بهداشت تغییر کرد

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060502703/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.isna.ir/news/1402060502703/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF