زمان برگزاری امتحانات ترم تابستان پیام نور اعلام شد

همچنین امتحانات دروس عمومی ترم تابستان  ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشجویان دانشگاه پیام نور طبق تاریخ و ساعت درج شده در کارت آزمون و به صورت مجازی (غیر حضوری) برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام دانشگاه پیام نور، امتحانات ترم تابستان  ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشجویان این دانشگاه به صورت متمرکز از تاریخ ۱۱ تا ۱۷ مرداد ماه سال جاری طبق تقویم امتحانات و به صورت حضوری برگزار می‌شود. 

دانشگاه پیام نور زمان برگزاری امتحانات دوره تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشجویان این دانشگاه را اعلام کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051005942/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AFبر این اساس، آزمون دانشجویان بر روی سامانه مدیریت یادگیری و آزمون آنلاین دانشگاه پیام نور به آدرس  خواهد شد.