زمان ثبت‌نام ترم تابستانی مجازی دانشجویان علوم‌پزشکی کشور

ثبت‌نام ترم تابستانی مجازی برای دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور از تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۲ آغاز می‌شود.

به نقل از روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کلاس‌ها در سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار خواهد شد.

ترم تابستانی برای دانشجویان رشته‌های دکترای عمومی، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی با دو اولویت برگزار می‌شود.

اولویت‌ها شامل: دانشجویان شاهد و ایثارگر با سهمیه‌های مشخص شده و با دریافت معرفی‌نامه رسمی از ستاد شاهد و ایثارگر محل تحصیل و سایر دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی با رعایت ضوابط آموزشی و پرداخت شهریه ترم‌تابستانی و کسب معرفی‌نامه از اداره امور خدمات آموزشی دانشگاه محل تحصیل برای ثبت‌نام امکان‌پذیر است.

دانشجویان برای ثبت نام می‌توانند از تاریخ ۱۰ تیرماه لغایت ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲ به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با مجوز صادره از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ترم تابستانی مجازی سال ۱۴۰۲ را برای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‌کند. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040804961/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1منبع: https://www.isna.ir/news/1402040804961/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1