زمان ثبت‌نام پذیرفته شدگان کارشناسی پیام نور به تعویق افتاد

طبق اعلام این دانشگاه، تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی، عکس ۴×۳ با زمینه روشن، اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی (دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید ۶-۳-۳ نیاز به مدرک پیش دانشگاهی ندارند)  و مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان) از مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان فوق است.

زمان ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی دانشگاه پیام نور تغییر کرد.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402071913421/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF

دانشگاه پیام نور تاکید کرده است که ثبت نام پذیرفته شدگان فوق در سامانه (گلستان) به آدرس اینترنتی reg.pnu.ac.ir  انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور از طریق سامانه گلستان به صورت غیر حضوری از تاریخ ۱۹ مهر به تاریخ ۲۲ این ماه تغییر یافته است.

  شرایط پذیرش دانشجو در پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم‌پزشکی تهران