سؤالات آزمون‌های نهایی از کتاب‌های درسی طرح می‌شود

محسن زارعی با اشاره به برگزاری آزمون‌های پایه‌های دهم و یازدهم به صورت نهایی، افزود: با توجه به اینکه دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم، نمونه‌ای برای آزمون‌های نهایی ندارند و نگران شیوه طراحی سوالات هستند، به آنان اطمینان خاطر می‌دهیم که سوالات صرفا از کتاب درسی طرح خواهد شد و خارج از کتاب هیچ سوالی طرح نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: سوالات آزمون‌های نهایی به صورت هماهنگ و کشوری از تمام کتاب درسی طرح می‌شود و نیازی به کتاب کمک درسی و موسسات آموزشی نیست.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش به بیان چند توصیه به دانش‌آموزان پرداخت و گفت: دانش‌آموزان نباید زمان آموزش را از دست بدهند بلکه باید از همه روز‌های آموزشی استفاده کنند و صرفا رجوعشان به کتاب درسی باشد. همچنین لازم به ذکر است به کتاب کمک آموزشی و موسسات نیازی نیست و اگر کتاب را خوب مطالعه کنند و موضوعات را خوب متوجه شوند، به راحتی می‌توانند در آزمون‌ها شرکت کنند.

وی گفت: طراحان سوالات نیز، دبیران مدارس دولتی سراسر کشور هستند و با توجه به شیوه‌های تدریس و مواجه‌ای که با دانش‌آموزان دارند، متناسب با دانش‌آموزان این سوالات را طراحی خواهند کرد. بعضی از اخبار ناشی از این که سوال دشوار خواهد بود، کذب است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در خرداد ۱۴۰۲ بعضی از دانش‌آموزان مطالعه دروس را به زمان آزمون موکول کردند و این زمان، زمان مفید برای مطالعه و آمادگی تحصیلی نخواهد بود؛ لذا توصیه می‌کنیم که در طول سال تحصیلی مطالعات و آمادگی داشته باشند و ایام آزمون را صرفا به مرور کتاب و موضوعات بپردازند.

  ثبت‌نام و انتخاب واحد دانشگاه آزاد آغاز شد

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4169451/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت: دانش‌آموزان به موسسات آموزشی مراجعه نکنند.

* سوالات آزمون‌های نهایی از کتاب‌های درسی طرح می‌شود/

زارعی تاکید کرد: «به صورت هماهنگ و کشوری از تمام کتاب، طراحی سوال صورت می‌گیرد و به دانش‌آموزان توصیه می‌شود که کل کتاب را مطالعه کنند.»