سازمان سنجش آموزش کشور از وزارت علوم جدا می‌شود

به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، ابلاغ جدید این سازمان با مأموریت جدید، بعد از برگزاری آزمون نوبت اول آزمون سراسری اعلام می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4209101/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر عبدالرسول پورعباس در همایش ملی تبیین ابعاد اجرایی حفاظتی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ گفت: سازمان سنجش آموزش کشور پس از برگزاری نوبت نخست آزمون سراسری ۱۴۰۳ (که روز‌های هفتم و هشتم اردیبهشت برگزار می‌شود)، رسماً از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جدا و به نهاد ریاست جمهوری ملحق خواهد شد.

سازمان سنجش آموزش کشور از وزارت علوم جدا خواهد شد**

به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، این سازمان پس از برگزاری نوبت نخست آزمون سراسری ۱۴۰۳، از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منفک خواهد شد.

  توضیحات ستاد آزمون استخدامی آموزگاری درباره تاخیر در اعلام نتایج