ساز و کار تطبیق واحدهای درسی دانشجویان علوم‌پزشکی ابلاغ شد

بنابر اعلام دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی، تطبیق واحدهای درسی عمومی، پایه و از مقاطع بالاتر و هم‌سطح بلامانع است. همچنین تطبیق واحدهای درسی عمومی پایه و تخصصی از مقطع کاردانی در کارشناسی‌ارشد ناپیوسته بلامانع است. تطبیق واحدهای درسی عمومی و پایه از مقاطع پایین‌تر بلامانع است. تطبیق واحدهای درسی تخصصی از مقاطع پایین‌تر مجاز نیست. 

بر این اساس، پذیرش دروس «عمومی و پایه» برای دانشجویانی که این واحدهای درسی را در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی‌ارشد ناپیوسته گذرانده‌اند، در دوره دکتری عمومی (پزشکی، داروسازی و دندان‌پزشکی) با رعایت مفاد فصل یازدهم آیین‌نامه آموزشی بلامانع است.

سازوکار تطبیق واحدهای درسی دانشجویان که که در مقاطع تحصیلی گذشته سپری کرده‌اند، از سوی دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی ابلاغ شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402032315174/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF

به گزارش ایسنا، دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی در ارتباط با تطبیق واحدهای درسی دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی دیگر گذارنده‌اند، تصمیم‌گیری کرد. این تصمیم به استناد فصل یازدهم آیین‌نامه آموزشی و برای واحدهای درسی «عمومی و پایه» و «تخصصی» دانشجویان گرفته شده است. 

همچنین بنابر اعلام دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی درباره پذیرش دروس تخصصی که دانشجویان در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی‌ارشد ناپیوسته گذرانده‌اند، در دوره دکتری عمومی مجاز نیست.

  ثبت‌نام بیش از ۴۰ هزار داوطلب در تکمیل ظرفیت رشته‌های بر اساس سوابق تحصیلی