سامانه «کودکستان یاب» راه اندازی می‌شود

 

فعال سازی سامانه کودکستان یاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به منظور فراهم سازی شرایطی برای استفاده عموم مردم، فهرست کودکستان های فعال دارای مجوز هر منطقه، ناحیه یا اداره کل آموزش و پرورش استان، قابل استعلام بوده و بزودی در سامانه کودکستان یاب به نشانی smttk.gov.ir قابل دسترسی خواهد بود.همچنین سازمان تعلیم و تربیت کودک، راهنمای دریافت مجوز تأسیس و فعال‌سازی خدمات کودکستانی برای دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی را آماده کرده که از طریق لینک قابل دسترسی برای عموم است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4130139/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

  عهدواره طرح شهید آرمان در تهران