سایه تحولات منطقه ای بر نشست گروه ۷


تهران- ایرنا- وزیران امورخارجه هفت کشور صنعتی، موسوم به «جی ۷»، در حالی از امروز (۲۷ فروردین ماه جاری) با تمرکز بر مسائل امنیتی اروپا و منطقه هند-اقیانوسیه در ژاپن گردهم می آیند که موضوعاتی مانند جنگ اوکراین و افزایش تنش‌های مرتبط با چین بر آن سایه افکنده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084269/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7

  تشدید تنش میان دو قدرت؛ گزارش محرمانه رصد سایت‌های نظامی آمریکا و سرنگونی بالون چینی