سمپوزیوم تخصصی ادغام فناوری یادگیری در کوریکولوم‌های علوم‌پزشکی

دومین سمپوزیوم تخصصی ادغام فناوری یادگیری در کوریکولوم‌های علوم پزشکی با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، شهریورماه ۱۴۰۲ در ارومیه برگزار می‌شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050503206/%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

به گزارش ایسنا، دومین سمپوزیوم تخصصی ادغام فناوری یادگیری در کوریکولوم‌های علوم پزشکی، روز پنج‌شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲ در مرکز همایش آموزشی درمانی امام خمینی شهر ارومیه برگزار می‌شود. 

به نقل از روابط عمومی معاونت آموزشی‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این همایش با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، انجمن آموزش علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار خواهد شد. 

  پیگیری مشکلات خرید روپوش دانش آموزان