سهمیه، معیاری برای جذب در مدارس استعداد درخشان نیست

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با بیان اینکه «سهمیه» معیاری برای جذب در مدارس استعداد درخشان نیست، گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد از رتبه‌های کشوری زیر هزار کنکور دانش‌آموزان سمپاد هستند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4157764/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان؛