شرایط تغییر رشته دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران ابلاغ شد

همچنین دروس معافی جزو دروس پذیرفته شده در شیوه نامه تغییر رشته دانشجویان دانشگاه تهران از طریق آئین نامه ساعی و کوشا برای ورودی مقطع کارشناسی ۱۴۰۱ نمی‌باشد. 

شیوه نامه تغییر رشته دانشجویان دانشگاه تهران از طریق آئین نامه ساعی و کوشا برای ورودی مقطع کارشناسی ۱۴۰۱ ابلاغ شد.

دانشگاه تهران اعلام کرد؛ از ارسال درخواست خارج از آئین نامه و پذیرش آن خودداری می شود. بر این اساس مکاتبات و ثبت درخواست و اعلام نظر گروه‌های آموزشی مبدا و مقصد به صورت الکترونیکی و بدون دخالت و حضور دانشجویان صورت می‌پذیرد و گردش آن برای داوطلبان در سامانه قابل رؤیت خواهد بود.

به گزارش ایسنا، دانشگاه تهران براساس بند ۷ شیوه نامه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۱ تیر ۹۸ نسبت به تغییر رشته در مقطع کارشناسی از طریق آئین نامه دانشجویان ساعی و کوشا اقدام می‌ کند بر این اساس تقاضای تغییر رشته از طریق آئین نامه صرفا برای دانشجویان ورودی‌های ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی به شرط گذراندن ۳۶ واحد تحصیلی در مجموع دو نیم سال تحصیلی (نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱) با رعایت ۷۰ درصد واحدهای تخصصی و سایر موارد شیوه نامه مذکور امکانپذیر خواهد بود.

در این آئین نامه تغییر گروه آزمایشی امکان پذیر نمی‌باشد و دانشجویان متقاضی صرفا می‌توانند با توجه به آئین نامه مربوط در گروه آزمایشی آزمون سراسری پذیرش شده تقاضای تغییر رشته از یک رشته به رشته دیگر با رعایت شرایط مربوط را ارائه دهند.‌

انتهای پیا

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050301977/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF

زمان ثبت درخواست دانشجویان متقاضی فوق تا ۱۶ مرداد ماه جاری به صورت الکترونیکی (‬ از طریق سامانه جامع آموزشی – پیشخوان خدمت – ثبت درخواست تغییر رشته ساعی و کوشا) و زمان بررسی و اعلام نظر دانشکده‌های مبدا و مقصد‬ حداکثر ۳۰ مرداد خواهد بود.

  شرایط پذیرش و مراحل مصاحبه پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی
گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران موظف تا سقف ۵ درصد  ظرفیت ورودی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ (در هر کد رشته محل) نسبت به پذیرش داوطلبان اقدام نمایند.