شرایط دانشگاه علوم پزشکی تهران برای پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052012457/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8Cبه گزارش ایسنا، دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام این خبر خطاب به داوطلبان مقطع دکتری تخصصی پژوهشی این دانشگاه اعلام کرد: جدول اطلاعات مراکز تحقیقاتی و اساتید راهنمای مقطع دکتری تخصصی پژوهشی دارای ظرفیت مصوب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۲ به منظور اطلاع از رشته محل‌های قابل انتخاب در این دانشگاه نمایه شده است.

شرایط پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی با ذکر رشته/ محل جهت سال تحصیلی ۱۴۰۲ در دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد.

این جدول به داوطلبان کمک می‌کند تا ضمن آگاهی از ایده پژوهشی اساتید، بتوانند نسبت به تهیه طرح‌واره پژوهشی که در زمان مصاحبه از آن‌ها درخواست می‌شود، اقدام کنند. داوطلبان در صورت امکان با اساتید تماس گرفته و سپس نسبت به تهیه طرح‌واره اقدام کنند. علاقه‌مندان برای ارتباط و گفتگو با اساتید می‌توانند به لینک مراکز تحقیقاتی مربوطه   کنند.

شرایط دانشگاه علوم پزشکی تهران برای پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
جدول اطلاعات مراکز تحقیقاتی
  واکنش چین به حمله تروریستی کابل: شوکه شدیم