شرکت بیش از ۴۸ هزار نوجوان در اردو‌های تربیتی

مسئول اردویی قرارگاه شهید آرمان افزود: پیش بینی می‌شود که تا پایان شهریور، ۵۵ هزار دانش آموز در این اردو‌ها شرکت کنند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3973700/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8Cمسئول اردویی قرارگاه شهید آرمان گفت: بیش از ۴۸ هزار نوجوان در اردو‌های تربیتی- ورزشی شهید آرمان با همکاری مساجد منتخب تهران شرکت کردند.

شرکت بیش از ۴۸ هزار نوجوان در اردو‌های تربیتیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسئول اردویی قرارگاه شهید آرمان گفت: قرارگاه شهید آرمان مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران، در تابستان امسال اردو‌های تربیتی-ورزشی را در قالب اردوی یک روزه با محوریت نوجوانان برگزار می‌کند.

حجت الاسلام ایزدیان، افزود: با اشاره به استقبال نوجوانان از اردو‌های یک روزه شهید آرمان گفت: با همکاری مساجد منتخب تهران، روزانه بین ۴۰۰ الی ۱۲۰۰ نوجوان دختر پسر در این اردو‌ها شرکت می‌کنند.