شناساندن ویژگی‌های دانش‌آموزان شهید حادثه تروریستی کرمان به سایر دانش‌آموزان

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معصومه نجفی پازکی، هویت ایرانی اسلامی دانش‌آموزان را یکی از موضوعات مهم آموزش ابتدایی بیان کرد و با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای این ماموریت، گفت: هویت ایرانی اسلامی دانش‌آموزان از پویش «من یک دانش‌آموز هستم» آغاز و برای ماه‌های تحصیلی محور فعالیت دانش‌آموزی قرار داده شده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان و شهادت چند تن از دانش‌آموزان، گفت: هر یک از شهدای دانش آموز این حادثه تروریستی ویژگی‌های خاص خود را داشتند که قرار است مهم‌ترین ویژگی‌های تک تک این شهدای حادثه تروریستی، به صورت بروشور در اختیار دانش‌آموزان قرار بگیرد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4132613/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از تهیه بروشور با موضوع شناساندن ویژگی‌های دانش‌آموزان شهید حادثه تروریستی کرمان به سایر دانش‌آموزان خبر داد.

شناساندن ویژگی‌های دانش‌آموزان شهید حادثه تروریستی کرمان به سایر دانش‌آموزان

  روایتی از یک خبر/ هشدار دولت سئول به عاملان یک اعتصاب