صدور مجوز اجرای ۱۲۵ دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضامحور

دکتر بیگدلی راد افزود: در مجموع مجوز اجرای ۱۲۵ عنوان دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضامحور در گروه‌های آموزشی صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر برای ۵۱ متقاضی در ۲۲ استان صادر شد که این دوره‌ها ظرفیت آموزش قریب به ۶ هزار و ۹۴۲ نفر مهارت‌جوی واجدشرایط را دارند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050402367/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1

وی در ادامه به تشریح اهداف مهم‌ترین دوره‌های مصوب شده پرداخت که طی آن دوره اپراتور پهپاد محلول‌پاش کشاورزی در استان فارس با هدف تربیت نیروی ماهر و کارآمد برای انجام وظیفه در حوزه شغلی اپراتور عملیات پرواز پهپاد محلول‌پاش در بخش صنعت و دوره راه‌اندازی و بهره‌برداری شبکه‌های فیبرنوری در استان کرمان با هدف نیروهای ماهر و کارآمد برای انجام وظیفه در حوزه شغلی خدمات نصب و بهره‌برداری از شبکه‌های فیبرنوری و انجام اموری نظیر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و بکارگیری فناوری FTTX و دوره ابزارهای مدیریت کسب و کار دیجیتال در استان همدان با هدف تربیت نیروهای ماهر و کارآمد برای انجام وظیفه در حوزه شغلی مدیران و کارشناسان کسب و کارها و انجام اموری نظیر تحلیل سیستم و استفاده از ابزارهای دیجیتالی کسب و کار و بازاریابی دیجیتال برگزار می‌شود.

مجوز اجرای دوره تک پودمان علمی کاربردی اپراتور پهپاد محلول‌پاش کشاورزی در استان فارس به همراه مجوز اجرای ۱۲۴ دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضامحور دیگر صادر شد.

به گزارش ایسنا، دکتر وحید بیگدلی‌راد سرپرست دفتر آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی در هشتادمین و هشتاد و یکمین جلسه کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت این دانشگاه با اعلام این خبر افزود: به منظور تسریع فرآیند صدور مجوز، جلسات کارگروه آموزش عالی کوتاه مدت علمی کاربردی، از این پس به صورت هفتگی و با حضور اعضای کمیته تعیین شهریه دانشگاه برگزار می شود.

  امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه‌های عراق