ضرورت نظارت جدی بر سازوکارهای برگزاری آزمون اختصاصی دانشگاه‌ها

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042414934/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7

رییس سازمان سنجش آموزش کشور بر ضرورت نظارت جدی بر سازوکارهای برگزاری آزمون اختصاصی دانشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: مسیر پذیرش دانشجو برای همه دانشگاه‌ها از طریق سازمان سنجش است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه بر اهمیت حفاظت و نظارت جدی بر سازوکارهای برگزاری آزمون اختصاصی دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: دانشگاه علوم اسلامی رضوی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ در مقاطع کارشناسی ۸ رشته، کارشناسی ارشد ۱۴ رشته و دکتری در ۶ رشته تحصیلی دانشجو می‌پذیرد.

وی افزود: آزمون ورودی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با رقابت ۲۷۰۰ نفر در مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، تهران، قم، شیراز، همدان، کرمان، ساری، بیرجند و تربت‌حیدریه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، دکتر عبدالرسول پورعباس پس از بازدید از روند برگزاری آزمون دانشگاه علوم اسلامی رضوی، گفت: مسیر پذیرش دانشجو برای همه دانشگاه‌ها از طریق سازمان سنجش است و آزمون سراسری برای اکثر دانشگاه‌ها برگزار می‌شود و یک بخش از آزمون به شیوه اختصاصی برای برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه علوم اسلامی رضوی، تدارک دیده می‌شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: این آزمون یک آزمون اختصاصی است که تحت نظر سازمان سنجش آموزش کشور در شهرستان‌های مختلفی که داوطلب دارند، برگزار می‌شود.

  آغاز سال تحصیلی دانشجویان علامه طباطبائی به تعویق افتاد