ضوابط و تسهیلات دانشگاه تربیت مدرس برای دانشجویان دکتری ۱۴۰۲

 این رتبه‌ها، رتبه کشوری آزمون کتبی (مرحله اول) بدون در نظر گرفتن سهمیه است، مشروط بر آنکه در مرحله مصاحبه نیز رتبه‌های اول تا سوم بدون در نظر گرفتن سهمیه کسب شود.

به کلیه دانشجویان دوره‌های روزانه و نوبت دوم، براساس تبصره ۶ ماده ۵۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، (در صورت گذراندن دروس مربوط و شرکت در جلسه صلاحیت مدرسی)، گواهی صلاحیت مدرسی اعطا خواهد شد.

شرایط، ضوابط و تسهیلات دانشگاه تربیت مدرس برای دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۲ در مقطع دکتری (رشته های تابع وزارت بهداشت) اعلام شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041005454/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

 دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرده که همه ساله در تابستان در بازه زمانی اول مرداد ماه الی بیست شهریور ماه امکان ارائه وعده‌های غذایی را ندارد.

دانشگاه برای تأمین خوابگاه دانشجویی در دوره‌های روزانه دکتری، تعهد واگذاری خوابگاه ندارد، لیکن اولویت استفاده از خوابگاه (با توجه به امکانات محدود دانشگاه) بر حسب رتبه قبولی متقاضیان، به تدریج و براساس ظرفیت خالی دانشگاه خواهد بود.

دانشگاه به دانشجویان رتبه اول آزمون دکتری در رشته‌هایی که حداقل ۴ دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارند، مبلغ 7 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه بلند مدت با شرایط و ضوابط معاونت دانشجویی دانشگاه پرداخت مینماید.

همچنین دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است و متقاضیان متأهل واجد شرایط دریافت کمک ودیعه مسکن، صرفاً براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به درخواست وام مذکور می‌باشند.

داوطلبان دوره مازاد ضروری است قبل از انتخاب رشته برای آگاهی از میزان شهریه به پورتال معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس مراجعه نمایند. در ضمن این شهریه صرفاً بابت ارائه خدمات آموزشی بوده و شامل خدمات رفاهی نمی باشد.

  تعداد دانشگاه‌های کشور کاهش می‌یابد

همچنین پرداخت هر گونه وام بصورت محدود و براساس اعتبار تأمینی از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.

دانشگاه تربیت مدرس امکان تأمین خوابگاه برای دوره‌های مازاد، دانشجویان شاغل، بورسیه ، غیر روزانه و بومی (استانهای تهران و البرز) را ندارد.

به دانشجویان دارای رتبه‌های ۱ تا ۳ دوره روزانه در آزمون دکتری (در رشته‌هایی که حداقل ۳ دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارند) اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) علاوه بر اعتبار پژوهشی رساله (ردیف ۲)، به شرح زیر با رعایت تبصره‌های مربوط تعلق می گیرد و بر این اساس، دانشجویان رتبه اول آزمون دکتری، ۱۰/۵ میلیون تومان گرانت. دانشجویان رتبه دوم آزمون دکتری، ۷/۵ میلیون تومان گرانت. دانشجویان رتبه سوم آزمون دکتری، ۶ میلیون تومان گرانت. دریافت می‌کنند.

داوطلبان به منظور آگاهی از زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشگاه، به سایت دانشگاه تربیت مدرس به نشانی www. modares.ac.ir مراجعه نمایند.

کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در هر سال متناسب با تعرفه مصوب دانشگاه بوده و براساس بودجه و اعتبارات مربوط و میزان کارکرد دانشجویان اقدام میگردد. حداکثر مبلغ پرداختی حدود ۳۰ درصد تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در صورت تأمین اعتبار و تصویب هیأت امناء) خواهد بود.

درصورت امکان تأمین خوابگاه، دانشجویان دکتری حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی (با پرداخت نقدی اجاره بها با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجویان در ابتدای هر نمیسال)، حق استفاده از خوابگاه را خواهند داشت.

به کلیه دانشجویان دوره روزانه و مازاد در سنوات مجاز تحصیلی، وعده ناهار بر اساس اعتبار تأمینی از سوی صندوق رفاه و قیمت های مصوب این صندوق، در روزهای غیر تعطیل از شنبه تا چهارشنبه ارائه می‌شود. لیکن صرفاً به دانشجویان دوره روزانه ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علاوه بر وعده ناهار، وعده‌های صبحانه و شام نیز طبق قیمت های مصوب صندوق رفاه ارائه می‌شود.

  فراخوان جشنواره های جوان و خوارزمی منتشر شد

یک سوم مبلغ هدیه تا پایان نیمسال دوم تحصیلی و الباقی در نیمسال‌های بعدی و براساس پیشرفت تحصیلی دانشجو در طول تحصیل پرداخت می شود.

به گزارش ایسنا، به دانشجویان دارای رتبه اول دوره روزانه در آزمون ورودی دکتری(در رشته‌هایی که حداقل ۳ دانشگاه دولتی در آنها پذیرش دانشجو دارند)، مبلغ ۱۸ میلیون تومان به عنوان هدیه تعلق می گیرد. این رتبه، رتبه کشوری آزمون کتبی (مرحله اول) بدون در نظر گرفتن سهمیه است، مشروط بر آنکه در مرحله مصاحبه نیز رتبه اول بدون در نظر گرفتن سهمیه کسب شود.

دانشگاه تربیت مدرس به منظور حمایت از رساله کلیه دانشجویان دوره روزانه، برای رساله نظری حداقل پنج میلیون تومان و رساله تجربی حداقل شانزده میلیون تومان اعتبار پژوهشی در نظر گرفته است.

 شیوه نامه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان در سایت دانشگاه تربیت مدرس قابل مشاهده است.

در رشته‌هایی که دو دانشگاه دولتی در آنها پذیرش دانشجو دارند، به رتبه اول آزمون مبلغ ۱۵ میلیون تومان پرداخت می شود.

کلیه پذیرفته شدگان، ملزم به ارایه گواهی قبولی زبان انگلیسی مورد تأیید دانشگاه حداکثر تا قبل از برگزاری آزمون جامع میباشند. در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم خواهند شد. 

دانشگاه تمهیدات لازم را به منظور استفاده دانشجویان دوره‌های دکتری از فرصت مطالعاتی خارج از کشور (بورس کوتاه مدت) با توجه به شرایط و ضوابط موجود فراهم نموده و در این راستا نهایت همکاری را به عمل خواهد آورد.