عدم استفاده بهینه از منابع موجب کاهش بهره‌وری در دانشگاه‌ها می‌شود

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، از انتخاب برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره‌وری در آموزش علوم پزشکی به عنوان فرایند برتر ستادی خبر داد.

حسن زاده، یکی از مشکلات دانشگاه ها را عدم استفاده بهینه از منابع موجود خواند و تصریح کرد: متاسفانه منابع موجود به صورت منطقی و درست استفاده نمی شود و گاهی این مسئله موجب می شود تا بهره وری در سیستم کاهش پیدا کند؛ لذا اگر بتوانیم انگیزه و نگرش مناسب را در دانشگاه ها ایجاد کنیم می توانیم کارایی را در آنها افزایش دهیم.

وی با اشاره به اجرای این برنامه در دانشگاه ها گفت: این برنامه در سال ۱۴۰۲ مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت و نتایج آن به کلان مناطق ابلاغ شد.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، ارتقای کارایی و اثربخشی را موجب ارتقاء بهره وری دانست و یادآور شد: در این شرایط هم کیفیت کار افزایش و هم هزینه های سیستم کاهش می یابد.

بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، وی طرح ایده ها و برنامه های جدید در جشنواره امسال را از نقاط قوت آن ارزیابی کرد و گفت: جشنواره امسال تمرکز خود را بر کارهای جدید معطوف کرده بود. نحوه پذیرش فرآیندها نیز بسیار خوب و منطقی بود و امیدوارم که فرآیندهای خوب بتوانند اجرایی شوند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403021711788/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

به گزارش ایسنا، غلامرضا حسن زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، ضمن معرفی برنامه طراحی، اجرا و ارزشیابی، برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی گفت: در این برنامه بر اساس اسناد بالادستی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای ارتقا، بهره وری و تعالی آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برنامه ریزی شد. بر این اساس ۱۰ کارگروه در نظر گرفته و برای هرکدام شاخص هایی طراحی شد تا در دانشگاه ها و کلان مناطق آمایش سرزمینی اجرایی شوند.

  ثبت‌نام بیش از ۱۰ هزار دانشجوی دکتری در سامانه جذب دستیار آموزشی