علم و فناوری از راه‌های رسیدن به صلح و رفاه میان ملت‌های جهان است


تهران- ایرنا- معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران گفت: علم، تحقیقات و فناوری از مهم‌ترین راه‌های رسیدن به صلح و رفاه میان ملت‌های جهان است و با این باور از سال ۲۰۰۸ میزبان مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند بوده‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84922176/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/84922176/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
  کاوش در مرز‌های دانش و فناوری با هوش مصنوعی