فارغ‌التحصیلی بیش از ۱۰۰ هزار دانشجو از دانشگاه علامه طباطبائی  

وی تأکید کرد: در دانشگاه علامه تمام دانشجویان ترم آخر با ایده های کسب و کار آشنا می شوند. بنابراین مراکز اشتعال و کار آفرینی ایجاد کرده ایم و حمایت می‌کنیم. در حوزه بهره وری نیز در سال ۱۴۰۰ یکی از برنامه های محوری دانشگاه بهره‌وری بود برنامه های دانشگاه جنبه تزیینی ندارد و هر ۶۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه همه در راستای برنامه راهبردی دانشگاه برنامه های خود را اعلام کرده اند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی از فارغ‌التحصیلی بیش از ۱۰۰ هزار دانشجو از این دانشگاه خبر داد و گفت: تمام دانشجویان ترم آخر این دانشگاه با ایده‌های کسب و کار آشنا می‌شوند به همین جهت مراکز اشتعال و کارآفرینی در دانشگاه علامه طباطبایی راه‌اندازی شده است.

به گفته معتمدی، نزدیک ۱۰۰ هزار نفر از دانشگاه علامه طباطبایی  فارع التحصیل شده و خیلی از وزرای فعلی و قدیم فارغ التحصیل دانشگاه علامه هستند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه ۶۴ شهید توسط این دانشگاه به انقلاب تقدیم شد، اظهار کرد: می توان از بین آنها به شهید همت اشاره کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402102618486/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C

معتمدی به برنامه راهبردی دانشگاه علامه طباطبایی اشاره و تاکید کرد: سال ۱۴۰۰ برنامه راهبردی دانشگاه علامه تدوین شد و براساس آن محور اصلی دانشگاه و مأموریت دانشگاه تحول علوم انسانی است. یکی از بحث های جدی ما نشان دادن اثر بخشی علوم انسانی است که بخشی از آن با نقش آفرینی علوم انسانی در حل مشکلات جامعه خود را نشان‌می دهد و از طرفی هم فارغ التحصیل دانشگاه باید مطابق تخصصی که دارد نقش آفرین کند.

  عضویت دانشگاه فرهنگیان در سازمان بین المللی سینوو

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه حدود ۲۷۰ رشته در این دانشگاه علامه فعال است، افزود:  این دانشگاه جز دانشگاه های برتر است و امسال‌ نیز جز دانشگاه های برتر جهانی در رتبه بندی تایمز قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، عبدالله معتمدی در اولین همایش بهره وری دانشگاه ها که امروز در دانشگاه علامه طباطبائی در حال برگزاری است، گفت: این دانشگاه امروز  ۶۵ سال دارد و شروع آن از سال ۶۳ بوده است. به طوری که نزدیک ۱۴ هزار دانشجو، بیش از ۶۰۰ عضو هیات علمی همچنین ۱۱ دانشکده و ۱۰ پژوهشکده در دانشگاه علامه فعال هستند.