فراخوان ایده‌های تبلیغی با محوریت دغدغه‌های رهبر انقلاب

علاقمندان به شرکت در این فراخوان می‌توانند تا بیست و پنجم مرداد به پایگاه اینترنتی حوزه نیوز مراجعه و خلاصه ایده، طرح یا پیشنهاد خود را ارسال کنند. از طرح‌ها و ایده‌های برتر حمایت و به ۳ ایده برگزیده جوایزی از طرف معاونت تبلیغ و مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه علمیه اهدا خواهد شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3943529/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8

فراخوان ایده‌های تبلیغی با محوریت دغدغه‌های رهبر انقلاببه گزارش خبرگزاری صداوسیما، مبلغان و فضلای حوزه می‌توانند ایده‌ها و پیشنهادات تبلیغی خود را برای معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه ارسال کنند.

فراخوان دریافت (ایده‌های تبلیغی) باهدف جمع‌آوری و حمایت از طرح‌ها و پیشنهادات مرتبط با دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در عرصه تبلیغ آغاز شد.