فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر ماه سال ۱۴۰۲

مشمولان اعزامی می بایست واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.

براساس گزارش پایگاه خبری پلیس، در این اطلاعیه آمده است؛ عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

مشمولان می بایست اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص را به همراه خود داشته باشند.

سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد: کلیه مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۲ می بایست در محل و مراکز مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان حضور یابند.

این دسته از مشمولان می بایست روز دوشنبه سوم مهر ماه سال ۱۴۰۲ در ساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان اعلام شده، حضور یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

به گزارش ایسنا ، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۲ دریافت کرده‌اند، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+۱۰، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062918031/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

  همکاری برای تجهیز مدارس روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت