فردا، آخرین مهلت ثبت نام جذب هیات علمی وزارت بهداشت

بر اساس اعلام مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت بعد از اتمام زمان ثبت نام در بیستمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی امکان تکمیل و یا ویرایش اطلاعات و مستندات به هیچ وجه مقدور نیست و  متقاضیان  لازم است قبل از شروع به فرایند ثبت نام حتما نکات مطرح شده در متن اطلاعیه فراخوان را با دقت مطالعه  و سپس فرایند ثبت نام را تکمیل کنند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402113021202/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

صرفاً به مستندات و مدارک بارگزاری شده در سامانه جذب امتیاز تعلق می گیرد. لذا ارائه و تحویل هر گونه فیزیک مدارک غیرقابل بررسی می باشد. (تنها بارگزاری صفحه اول مقاله، کنفرانس، سابقه تدریس و غیره جهت بررسی کافی عنوان شده است).

به گزارش ایسنا، مهلت شرکت در بیستمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت ساعت ۲۴  فردا سه شنبه اول اسفند ماه ۱۴۰۲ پایان می یابد معاونت آموزش وزارت بهداشت تاکید کرد داوطلبان ثبت نام در این فراخوان را به لحظات پایانی موکل نکنند  ضمن اینکه اخذ کد رهگیری جهت ثبت نام و قطعیت آن الزامی عنوان شده است.

 نتیجه فراخوان در بیستمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی صرفاً از طریق سامانه معاونت آموزشی وزارت بهداشت قابل پیگیری می باشد. پس از تکمیل فرایند ثبت نام و دریافت کد رهگیری (ثبت نام زمانی کامل است که کد رهگیری دریافت شده باشد) معترضین به نتیجه فراخوان ۲۰ روز مهلت اعتراض کتبی به دانشگاه محل تقاضا را دارند. در غیر اینصورت نتیجه قطعی است.

مهلت ثبت نام در بیستمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی فردا، اول اسفندماه جاری پایان می یابد.

 داوطلبان در بیستمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی  جهت مشاهده رشته های اعلام نیاز جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها می توانند به مرکز جذب اعضای هیات علمی مراجعه کنند.

  شرط معدل بجای کنکور نوعی دیگر از بی عدالتی است