فردا آخرین مهلت پذیرش دانشجوی بین‌الملل در دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی

به گزارش ایسنا، این مرکز آموزشی با توجه به تغییر زمان برگزاری کلاس‌های درس دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و برگزاری کلاس‌های درس از یکم مهر ماه، زمان شرکت در این فراخوان را تا روز شنبه، ۴ شهریور ماه تمدید کرد. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060301560/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

این دانشگاه در نظر دارد در سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ از کشورهای مختلف جهان در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی، فوق تخصص و فلوشیپ در  ۵۶ رشته تحصیلی، دانشجوی بین‌الملل پذیرش نماید و سال تحصیلی جدید از اول مهرماه ۲۳ سپتامبر آغاز خواهد شد.

فرصت فراخوان پذیرش دانشجوی بین‌الملل در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تا فردا ۴ شهریور ماه تمدید شده است.