قانون رتبه‌بندی زیر ذره‌بین معلمان

معلمان می‌توانند برای مشارکت در این امر، در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ به نشانی https://nazar.medu.ir/take-survey/SURlm۴kvchm۵sd مراجعه کرده و نظرات و دیدگاه‌های خودرا برای افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، تقویت انگیزه و رضایتمندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای ابراز کنند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3971450/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

قانون رتبه‌بندی زیر ذره‌بین معلمانبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با توجه به اجرای قانون رتبه بندی معلمان و برای صیانت از حقوق همکاران و تکریم معلمان، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس برای بهبود و اصلاح معایب و ایرادات و ارتقاء رتبه‌بندی، اقدام به ارزیابی وضعیت اجرای رتبه بندی از منظر مشمولین قانون رتبه‌بندی کرده است.

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس نظرسنجی درباره نحوه اجرای قانون رتبه بندی را برگزار می‌کند.