لحاظ شدن سوابق تحصیلی در سه پایه دوره دوم متوسطه

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال برای هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم سابقه تحصیلی منظور می‌شود.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال آزمون نهایی برای هر سه پایه مقطع متوسطه دوم برگزار می‌شود، افزود: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ سوابق تحصیلی به میزان ۵۰ درصد فقط برای دانش آموزان پایه دوازدهم لحاظ می‌شود، اما در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ سهم سوابق تحصیلی به ۶۰ درصد افزایش می‌یابد و سابقه تحصیلی پایه یازدهم و دوازدهم هر داوطلب محاسبه می‌شود.

 

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4176537/%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87

زارعی گفت: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ هم سابقه تحصیلی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم هر داوطلب به میزان ۶۰ درصد محاسبه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محسن زارعی، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در حاشیه برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در قم گفت: دانش آموزان هر سه پایه مقطع متوسطه دوم امسال آزمون نهایی خواهند داشت.

  ۳۰۰ هنرستان در دست احداث است