لزوم بازنگری در برخی رشته‌های علوم پزشکی

به گزارش ایسنا،‌ دکتر ابوالفضل باقری فرد ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: متاسفانه در برخی دانشگاه‌ها این اعضای هیات علمی تبدیل به کارمند شده‌اند و صبح در محل کار خود حاضر شده، کارت می‌زنند و عصر با پایان ساعت کاری از محل کار خارج می‌شوند. در حالی که صرفا مقاله کار کردن، مباحثه کار آنها نیست.

وی با بیان اینکه این موضوع فقط مختص علوم پایه نیست، خاطرنشان کرد: در خصوص برخی رشته ها باید بازنگری صورت پذیرد چون شاید در یک مقطع زمانی نیازی به رشته‌تحصیلی احساس شده و اکنون نیاز مرتفع شده؛ در چنین شرایطی نیاز به ادامه این گونه رشته‌ها نیست. به جای آن باید رشته‌های مورد نیاز جایگزین شوند .

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402081813071/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر لزوم بازنگری در برخی رشته‌های علوم پزشکی، گفت: بیش از نیمی از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی از استادان علوم پایه هستند که برنامه ریزی شده در حوزه فناوری پزشکی از ظرفیت و توانایی آنها استفاده شود.

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در حال برنامه ریزی هستیم که اختیاراتی بدهیم که بر اساس آن اعضای هیات علمی علوم پایه بتوانند در مباحث فناورانه مشارکت کنند.

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه مدنظر مقام معظم رهبری است، مساله نیاز محوری رشته‌ها و کاربردی کردن و نیاز محور بودن پژوهش‌ها است.

  دریچه سقفی تهویه هوا چهارگوش-گرد قیمت خرید میراکالا