ماندن یا حذف کنکور یکی از تصمیمات مهم نمایندگان انتخابی مردم است

 

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4170503/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یکی از این تصمیماتی که نمایندگان انتخابی مردم باید اتخاذ کنند ماندن یا حذف کنکور است.
در یکی دو ماه گذشته موضوع حذف کنکور دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و در محافل مختلف عنوان شد که قانون «سنجش و پذیرش دانشجو» مصوب سال ۹۲ باید به حذف کنکور منتهی شود.
بر اساس «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» که در شهریورماه سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد: در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود. در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند حداقل ۲۵ درصد است و منظور از سابقه تحصیلی نیز نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
نکته‌ای که همواره در پذیرش کنکور مورد اهمیت قرار می‌گیرد، رقابت اصلی بر سر رشته‌های پرمتقاضی در گروه‌های ریاضی، علوم تجربی و انسانی است، رشته‌هایی همچون پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، حقوق و مهندسی برق در بهترین دانشگاه‌های کشور همیشه جذاب بوده اند و هیچگاه از جذابیت آن کاسته نشده است.

  آغاز ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ از فردا