متاسفانه برخی طرح‌های برتر المپیاد پزشکی را از دست داده‌ایم

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به دستور وزیر بهداشت در زمینه به‌کارگیری نخبگان گفت: متاسفانه برخی از طرح‌های برتر المپیاد دانشجویان پزشکی برنده جایزه هم شده‌اند در خارج اجرایی می‌شوند و ما آنها را از دست داده‌ایم.

باقری فرد با اشاره به ایجاد تغییرات ساختاری در المپیاد علمی افزود: در گذشته این المپیاد به سمت کنکوری شدن پیش می رفت و شرکت کنندگان تنها برای رزومه پر کردن در آن شرکت می کردند و امسال این مشکل مرتفع شده و بیشتر نیازهای کشور در آن مطرح می شود. 

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: وزیر بهداشت دستور داده است که از نخبگان در همه حوزه ها استفاده شود.

باقری‌فرد، با اشاره به شرکت حدود ۲۵۰۰ دانشجو در المپیاد علمی افزود: بنا به دستور وزیر بهداشت ساماندهی نخبگان را شروع کردیم. متاسفانه ما نمی دانیم المپیادی‌های سال های قبل در کجا هستند و متاسفانه برخی از طرح های برتر این المپیاد که ما به آنها جایزه دادیم در خارج اجرایی می شوند و ما آنها را از دست داده‌ایم.

به گزارش ایسنا، ابوالفضل باقری‌فرد در اختتامیه پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور که امروز در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، گفت: المپیادها تا قبل از سال ۸۷ تنها در وزارت علوم برگزار می‌شد ولی به همت دکتر عین اللهی این رویداد در سطح وزارت بهداشت هم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتخاب نخبگان در وزارت بهداشت سخت است چون درست یا غلط نخبگان وارد رشته‌های وابسته به علوم پزشکی می شوند از این رو نخبگان در این المپیاد رقابت سختی را پیش‌روز داشته‌اند.

  پذیرش ۱۳ هزار دانشجوی جدید در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی

وی با اشاره به حضور و عضویت 3000 نفر در بورد پزشکی گفت: این تعداد عضو می‌تواند تحولات اساسی را در کشور ایجاد کند و ما از این ظرفیت دانشی باید استفاده کنیم.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070805146/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85