محاسبه انباشت برف با مریخ نوردهای رباتیک


دانشمندان به کمک مریخ نورد‌های رباتیک و فضاپیما‌های در حال گردش، در تلاش برای محاسبه انباشت برفی هستند که درطی سال در قطب شمال مریخ جمع می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4008103/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9

  اردیبهشت سال آینده زمان برگزاری آزمون امتحان پایه های دهم, یازدهم و دوازدهم