محدودیتی برای جذب نخبگان به عنوان عضو هیات علمی نداریم

حسین عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی نیز در این نشست خطاب به شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی گفت: محیط شغلی ویژگی‌هایی دارد که با محیط آموزشی متفاوت است و افراد تازه استخدام باید در مقابل مشکلات تاب‌آوری داشته و برای حل مسائل راهکار ارائه کنند.

وی افزود: اولین دوره جامع آموزش جذب و استخدام نخبگان در آموزش عالی با همکاری مرکز آموزش‌های حرفه‌ای دانشگاه تهران و بنیاد ملی نخبگان از ۲۳ دیماه تا ۱۰ بهمن ماه به میزبانی دانشگاه شاهد برگزار شد که در این دوره ۶۴ نفر در در مرحله اول در حوزه آموزش عالی جذب شدند که ۴۵ نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری، ۱۷ نفر کارشناسی ارشد و ۲ نفر کارشناسی هستند.

زلفی گل افزود: از نخبگانی که در این دوره جذب دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شدند انتظار داریم اشکالات محیط کاری را پیدا کرده و به انجام خدمات اداری برای مردم تسهیل کنند، به نحوی که رضایت از نظام اداری افزایش پیدا کند.

*تشکیل هسته‌های حل مساله در دستگاه‌های اجرایی

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود نخبگان نسبت به سایر افراد شغلی در مدت زمان خیلی کم، کارآمدی خود را نشان دهند و منشأ تحول در محیط شغلی باشند.

به گزارش ایسنا، محمدعلی زلفی‌گل در اختتامیه اولین دوره آموزشی جذب و استخدام نخبگان، گفت: این آمادگی در وزارت علوم وجود دارد تا به ازای هر فرد بازنشسته، دو جوان نخبه را وارد نظام اداری آموزش عالی کند و اگر سازمان‌های اداری استخدامی و برنامه و بودجه همکاری کنند ما محدودیتی نداریم.

  عناوین روزنامه‌های جهان؛ ابراز نگرانی رئیس رژیم صهیونیستی: اسرائیل تکه‌تکه خواهد شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: محدودیتی برای جذب نخبگان به عنوان عضو هیات علمی یا یاوران علمی نداریم و هر تعداد که سازمان اداری استخدامی مجوز دهد، آماده جذب نخبگان هستیم.

وزیر علوم تاکید کرد: ورود نخبگان به نظام اداری و آموزشی دانشگاه‌ها می‌تواند سرآغاز تحول و پیشرفت در این بخش باشد چرا که نخبگان در موقعیت و جایگاه که باشند کارآمد و مؤثر هستند.

وزیر علوم گفت: نخبگان هیچ سقف و محدویتی برای اهداف خود قائل نباشند و اهداف بلند شغلی و علمی برای خود تعریف کنند.

جهانگیری افزود: پیش بینی شده است در استان‌ها نیز هیأت‌های اندیشه‌ورز نخبگان تشکیل شود و مسائل مهم هر استان را حل کند و در این مسیر از امکانات و ظرفیت‌های همه سازمان‌ها و ادارات داخل استانی استفاده شود که در این خصوص جلسه‌ای در وزارت کشور تشکیل و روند کار بررسی شد.

۴۵ نفر از نخبگان جذب شده در دوره اخیر دانش آموخته دکتری هستند

وی به نخبگان حاضر در نشست توصیه کرد: مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی را کسب و به دانش و استعداد خود اضافه کنند تا به شناخت سریع محیط بتوانند از همه افراد برای پیشبرد اهداف دستگاه اجرایی استفاده کنند.

محمد حسین جهانگیری مدیرکل دفتر پایش و شبکه سازی سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان در این نشست گفت: انتظار می‌رود چالش‌های مهم دستگاه‌های اجرایی با تشکیل هسته‌های حل مساله توسط نخبگان معرفی شده از سوی بنیاد ملی نخبگان برطرف شود.

عرب اسدی تاکید کرد: انتظار ما این است نخبگان منتظر پشتیبانی ویژه نسبت به دیگران برای حل مشکلات اداری خود نباشند بلکه با ارائه پیشنهادات سازنده باری از دوش نظام اداری کشور بردارند.

  نگاه رسانه‌های چینی به سفر بایدن؛ گدایی نفت و شکست در روند مذاکرات سازش

این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: این افراد پس از طی دوران گزینش و … از ابتدای سال ۱۴۰۳ در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مشغول به خدمت خواهند شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111208871/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

وی گزارش وزارت علوم، جهانگیری اعلام کرد: در ۱۰ ساله گذشته حدود ۷۰۰ نخبه از سوی بنیاد ملی نخبگان برای اشتغال در دستگاه‌های اجرایی معرفی شده بود ولی در سال ۱۴۰۱ فرصت خوبی ایجاد شد و توانستیم ۱۰۰۰ نخبه را به دستگاه‌های اجرایی کشور معرفی کینم تا اثرگذاری این مراکز با تکیه بر نخبگان چند برابر شود.

 محمد افکانه مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم نیز در این جلسه گفت: جذب و استخدام نخبگان در نظام اداری، با هدف استفاده از ظرفیت نخبگان برای حل مسائل جامعه و همچنین به منظور اشتغال نخبگان و جلوگیری از خروج آنان از کشور طرح‌ریزی شده است.

توصیه به ازدواج و تشکیل خانواده از دیگر توصیه وزیر علوم به نخبگان شرکت کننده در این دوره آموزشی بود.

*انتظار معاون سازمان استخدامی از نخبگان