مخالفت با راه‌اندازی مجدد مقطع دکتری رشته علوم‌آزمایشگاهی

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402073021046/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C

معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به دکتر مهرداد اسماعیلی، معاون حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت مخالفت با راه‌اندازی مجدد مقطع دکتری حرفه‌ای علوم‌آزمایشگاهی را اعلام کرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با راه‌اندازی مجدد مقطع دکتری حرفه‌ای رشته علوم‌آزمایشگاهی مخالفت کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر ابوالفضل باقری‌فرد بنابر بر تصمیم  بیست و هشتمین نشست شورای عالی برنامه‌ریزی و با توجه به ارائه دوره تخصصی پاتولوژی و رشته‌های مختلف علوم‌پایه در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری تخخصی مانند ایمنی‌شناسی پزشکی، ویروس‌شناسی پزشکی، باکتری‌شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، زنتیک پزشکی، قارچ‌شناسی پزشکی، انگل‌شناسی پزشکی، خون‌شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور که ماهیت آزمایشگاهی دارند با راه‌اندازی راه‌اندازی مجدد مقطع دکتری حرفه‌ای رشته علوم‌ آزمایشگاهی مخالفت کرد. 

در نامه دکتر باقری‌فرد آمده است: «بازگشت به نامه شماره ۱۱۷/۵۰۵۶ مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ درباره پذیرش دانشجوی دکتری حرفه‌ای علوم‌آزمایشگاهی، به استحضار می‌رساند  موضوع راه‌اندازی مجدد مقطع دکتری حرفه‌ای رشته علوم‌آزمایشگاهی با توجه به دادنامه شماره ۱۴۷۵ مورخ یکم آذر ماه ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱ صورتجلسه بیست و هشتمین نشست گروه پزشکی شورای عالی برنامه‌ریزی  مورخ ۱۶ آبان ماه سال ۷۴، موضوع لغو و عدم پذیرش دانشجو در دوره دکتری حرفه‌ای علوم‌آزمایشگاهی در هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ مطرح و با عنایت به اینکه رشته مقطع مذکور در سال ۱۳۶۷ با توجه به شرایط کشور و کمبود نیرو در رشته علوم‌آزمایشگاهی بوده و در حال حاضر با وجود دوره تخصصی پاتولوژی و رشته‌های مختلف علوم‌پایه در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری تخخصی که ماهیت آزمایشگاهی دارند(ایمنی‌شناسی پزشکی، ویروس‌شناسی پزشکی، باکتری‌شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، زنتیک پزشکی، قارچ‌شناسی پزشکی، انگل‌شناسی پزشکی، خون‌شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون) و همچنین دوره تکمیلی تخصصی علوم‌آزمایشگاهی، راه‌اندازی مجدد مقطع دکتری حرفه‌ای رشته علوم‌ آزمایشگاهی مورد موافقت قرار نگرفته است.»

  با دستور وزیرآموزش و پرورش گام بلند تحولی نظام تعلیم و تربیت برداشته شد