مدرسه‌ها روز شنبه ۱۲ اسفند دایر است

معاون وزیر آموزش و پرورش:

 

وی افزود: مدارس تهران نیز روز شنبه دایر هستند و فقط در این استان اگر تصمیمی بر تعطیلی مدارس شعب اخذ رأی گرفته شود، تا ساعت ۱۰ امشب اعلام می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4169871/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی پردلی امروز جمعه ۱۱ اسفند با انتشار مطلبی در ویراست خود نوشت: طبق گفته سخنگوی آموزش و پرورش مدارس کشور در روز شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ دایر هستند.

معاون رسانه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدارس کشور در روز شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ دایر هستند، گفت: اگر تصمیمی بر تعطیلی مدارس شعب رأی‌گیری استان تهران گرفته شود، تا ساعت ۱۰ امشب جمعه یازدهم اسفند اعلام می‌شود.

مدرسه‌ها روز شنبه ۱۲ اسفند دایر است