مرحله اول دومین دوره آموزشی رهیاران تحول

قرارگاه اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مرحله اول دومین دوره آموزشی رهیاران تحول را برگزار می‌کند.

درگاه ثبت نام: rahyartahavol.ir

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3900141/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84

سرفصل‌های دوره حضوری شامل «مناسبات تمدنی غرب، سیر تحولات فکری فرهنگی»، «مناسبات تمدنی غرب مدل اداره»، «جایگاه نظام آموزشی در مناسبات تمدنی غرب»، «سیرتحولات نهاد آموزش در غرب»، «چیستی، چرایی و چگونگی تمدن اسلامی»، «مفهوم شناسی نظام تعلیم و تربیت اسلامی» و «سیرتحولات نهاد آموزش در ایران»، «نظام مسائل آموزش و پرورش» و «سند تحول آموزش و پرورش، نقطه‌ای برای عزیمت» می‌باشد.

مقدماتی (مجازی): نیمه دوم تیرماه۱۴۰۲

زمان برگزاری بخش اول:

مرحله اول دومین دوره آموزشی رهیاران تحولبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سرفصل‌های دوره مجازی این دوره آموزشی شامل؛ «معنا و ضرورت تحول»، «معنای تحول در منظومه فکری انقلاب اسلامی»، «استعمار فرانو، بررسی سند آموزش ۲۰۳۰» و «نقش آفرینی معلمان تحول خواه» سرفصل‌های دوره مجازی می‌باشد.

تکمیلی (حضوری): نیمه دوم مرداد ماه ۱۴۰۲

مهلت ثبت نام: ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲

  امروز، پایان مهلت ثبت‌نام ارشد علوم پزشکی دانشگاه آزاد