مستندسازان کشتار مردم غزه را محکوم کردند


طیف‌های مختلف مستندسازان با ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین و غزه، با انتشار بیانیه‌ای جنایت‌های اخیر رژیم اشغالگر قدس را محکوم کردند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4022974/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

  ایران و چین روی ریل تقویت همکاری فرهنگی