مستند «پا به ماه» روی آنتن شبکه دو


مستند «پا به ماه» با موضوع مادران و روز‌های آخر بارداری و چالش‌های آن، دوشنبه دهم مهر از شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4000191/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88

  آموزش سالانه ۳۰ هزار نفر در مراکز فنی و حرفه‌ای لرستان