منادی مجدداً رئیس کمیسیون آموزش شد

علیرضا منادی سفیدان برای چهارمین سال پیاپی و در آخرین سال فعالیت مجلس یازدهم به عنوان رئیس کمیسون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس باقی ماند.

همچنین شیوا قاسمی پور و محمدرضا احمدی به ترتیب به عنوان دبیران اول و دوم انتخاب شدند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز (یکشنبه) در آخرین سال فعالیتش در مجلس یازدهم انتخابات هیأت رئیسه برگزار کرد.

بر این اساس، علیرضا منادی سفیدان به عنوان رئیس، مهدی اسماعیلی به عنوان نایب رئیس اول و محمد وحیدی به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402032818359/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%AF

احمدحسین فلاحی نیز به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شد.