منادی مجدداً رئیس کمیسیون آموزش شد

به گزارش ایسنا، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز (یکشنبه) در آخرین سال فعالیتش در مجلس یازدهم انتخابات هیأت رئیسه برگزار کرد.

علیرضا منادی سفیدان برای چهارمین سال پیاپی و در آخرین سال فعالیت مجلس یازدهم به عنوان رئیس کمیسون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس باقی ماند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402032818359/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%AF

احمدحسین فلاحی نیز به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شد.

همچنین شیوا قاسمی پور و محمدرضا احمدی به ترتیب به عنوان دبیران اول و دوم انتخاب شدند.

بر این اساس، علیرضا منادی سفیدان به عنوان رئیس، مهدی اسماعیلی به عنوان نایب رئیس اول و محمد وحیدی به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.