مهلت انتخاب واحد دانشجویان پیام‌نور تمدید شد

با اعلام دانشگاه پیام نور، مهلت انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه تا 7 مهرماه تمدید شد

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور، امکان انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تا 7مهرماه در سامانه جامع آموزشی گلستان فراهم شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070402323/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

 دانشجویان می‌توانند درمهلت مقرر با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام——> عملیات ثبت نام ——>ثبت نام اصلی، نسبت به انتخاب واحدهای مورد نظر خود اقدام کنند.

  ارزیابی بیش از ۲۰ هزار اثر برگزیده جشنواره عصر جدید یاددهی-یادگیری در مرحله استانی