مهلت تایید هویت داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۲تمدید شد

مهلت تایید هویت داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۲تمدید شدبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در این اطلاعیه اعلام کرد؛ سامانه پنجره خدمات یکپارچه وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir، برای مشاهده و تأیید سوابق هویتی و تحصیلی تا پایان روز جمعه، ششم مردادماه، فعال است.
بر اساس این اطلاعیه، داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۲ می‌توانند با مراجعه به سامانه پنجره خدمات یکپارچه وزارت آموزش و پرورش برای تایید یا اعلام مغایرت سوابق تحصیلی خود تا موعد مقرر اقدام کنند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3927208/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

  ساختار دانشگاه در ایران چیزی به جز کارمند تولید نمی‌کند