مولدسازی، بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش را رفع می‌کند

صحرایی:

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: حل مشکلات آموزش و پرورش نیاز به یک بلوغ مدیریتی دارد نه بلوغ شخص مدیر بلکه بلوغ اجتماعی و سازمانی، آموزش و پرورش قوی ضامن آینده مطلوب است، معیار‌های جاری بسیاری از مشکلات را حل نمی‌کند، مسائل را باید عمقی نگریست، از ظرفیت شورا‌ها می‌توان برای رفع مشکلات بهره برد و بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش با مولدسازی حل می‌شود.

صحرایی با بیان اینکه کیفیت آموزشی مهمترین چالش است، گفت: ما هم کار فرهنگی داریم و هم خدمت فرهنگی، اردو، کانون، کتاب، مربی، مشاوره همه این‌ها خدمات فرهنگی هستند نه کار اصیل فرهنگی. وی تصریح کرد: رتبه بندی با هدف ارتقای کیفیت آموزشی اجرا شد، معتقدیم اگر حال معلم خوب باشد حال آموزش و پرورش خوب می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4105048/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مولدسازی، بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش را رفع می‌کند، گفت: آموزش و پرورش قوی ضامن آینده مطلوب است.

مولدسازی، بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش را رفع می‌کند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضامراد صحرایی در نشست صمیمانه با اعضای شورای معاونان و مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان کرمان گفت: کمبود معلم و فضای آموزشی، پست‌های ترکیبی، مشکل مالی، مسائل کلان تعمیرات و تجهیزات و… در آموزش و پرورش از گذشته تاکنون بوده است. وی افزود: بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش در درون مجموعه حل می‌شوند و نباید دنبال راه حل از بیرون بگردیم، پیش فرض ما باید این باشد که منِ مدیر و رئیس باید خودم به دنبال حل همه این مشکلات باشم.

  صحرایی: صندوق ذخیره فرهنگیان باید در خدمت معیشت و منزلت معلمان باشد‌